Mieri Turecko k hospodárskej a finančnej kríze?

Ďalším opatrením, ktoré sa často pozorovalo na trhoch, sú vládne výpožičkové náklady. Pôžička na 10 rokov vo vlastnej mene teraz stojí 18% ročne. Dokonca aj pôžičky v dolároch sú pre Turecko drahé za cenu približne 7%.
Turecko má deficit vo svojom medzinárodnom obchode. Dováža viac ako vyváža. Alebo inak povedané, míňa viac, než zarobí. Tento deficit musí byť financovaný buď zahraničnými investíciami alebo pôžičkami.

turecko

Samo o sebe to nie je ani neobvyklé, ani nebezpečné. Deficit Turecka je však v minulom roku dosť veľký na úrovni 5,5% národného dôchodku alebo HDP.
Existujú dva znaky zahraničného dlhu Turecka, ktoré tiež zvyšujú jeho zraniteľnosť.
Po prvé, má v blízkej budúcnosti vysokú úroveň dlhu splatného na splatenie – pôžičky, ktoré musia byť splatené a peniaze znovu vypožičané. Na používanie jazyka finančných trhov musí byť dlh refinancovaný. Ratingová agentúra Fitch odhaduje, že celkové finančné potreby Turecka v tomto roku dosiahnu takmer 230 miliárd dolárov.

Po druhé, mnohé turecké spoločnosti si požičali v cudzej mene. Tieto úvery sa stávajú drahšie splácať, ak hodnota národnej meny klesá – čo má.
Menová slabosť tiež zhoršuje pretrvávajúci problém inflácie Turecka. Slabšia líra spôsobuje, že dovoz je drahší.
Centrálna banka má inflačný cieľ vo výške 5%. Pred rokom bola inflácia značne nad úrovňou približne 10%. Odvtedy sa situácia ďalej zhoršila, pričom ceny sa v súčasnosti zvyšujú s ročnou sadzbou približne 15%.
Investori finančných trhov sú tiež veľmi nepríjemní v súvislosti s názormi prezidenta Erdogana o hospodárskej politike a tlakom, ktorý vníma ako nátlak na centrálnu banku krajiny.

Existuje zjavná politická možnosť otvorená pre centrálnu banku, ktorá chce znížiť úrokové sadzby na zvýšenie inflácie.
To môže obmedziť infláciu dvomi spôsobmi. Môže oslabiť dopyt doma a zvýšenie finančných výnosov v Turecku povzbudzuje investorov, aby kupovali líru – čo posilňuje menu a znižuje náklady na dovoz.
Turecká centrálna banka podnikla niekoľko takýchto krokov, ale bez trvalého vplyvu na tento problém.

maják

To, čo trpí na trhoch, je prezidentovo dobre známe – a väčšina ekonómov by povedala, že je nevedomá – opozícia voči vyšším sadzbám. Označil sa za nepriateľa úrokových sadzieb.
Výsledkom je, že investori nie sú presvedčení, že centrálna banka urobí potrebné kroky na stabilizáciu meny a na ovládanie inflácie. Na druhej strane to spôsobuje väčšiu pozornosť v súvislosti s výhľadom tureckých finančných aktív.

Mieri Turecko k hospodárskej a finančnej kríze?
4.1 (82%)10