Chcete si kúpiť firmu?

Ak hľadá začínajúci alebo aj skúsený podnikateľ nejaké firmy na predaj https://41business.com/predaj-ready-made, zvyčajne natrafí na spoločnosti s ručením obmedzeným, čo je vlastne na Slovensku najpopulárnejšia podnikateľská forma. Stretne sa preto aj s takzvanými ready made s.r.o. Aký typ firmy je teda najideálnejší? Skúsme sa na to pozrieť.

Podnikateľka, kancelária

Najskôr si vysvetlime, čo sa označuje pod pojmom ready made s.r.o. Podľa všeobecnej charakteristiky ide o obchodné spoločnosti, ktorých primárnym a jediným dôvodom vzniku je ich predaj. Obchodnú a podnikateľskú históriu začne s nimi písať ten, na koho sa prevedie ich obchodný podiel. Teda nový spoločník, ktorý takýto podnikateľský subjekt určený k predaju kúpi.

  • V tomto prípade vravíme o ponuke „predzaložených“ firiem. Alebo lepšie povedané- pripravených na okamžitý prevod a následný štart podnikania.

Je to najrýchlejšia cesta pre všetkých, ktorí sa chcú vyhnúť dlhému a náročnému procesu pri zakladaní nových firiem. A to z dôvodu, že ready made sú už platne zapísané v Obchodnom registri a tiež zaregistrované na daňovom úrade. Po tom, ako sa ich obchodný podiel prevedie na nového vlastníka, sa podá návrh na zápis vykonaných zmien. Návrhu na zaevidovanie zmien sa vyhovie spravidla do pár dní. Zmenu vlastníka alebo iné vykonané zmeny je potom potrebné oznámiť na všetkých zodpovedajúcich inštitúciách, kde je tento podnikateľský subjekt zaregistrovaný.

Podnikateľ, laptop

Ak vravíme o ready made spoločnostiach, spravidla hovoríme o veľmi krátkom období ich vzniku.

Na druhej strane teda existujú záujemcovia, ktorí možno hľadajú firmu s dlhodobou históriou. V Obchodnom registri si vedia potenciálni obchodní partneri zistiť rok vzniku konkrétnej eseročky. Jej dlhodobejšia existencia vytvára spravidla dôveryhodný dojem skúsenej obchodnej spoločnosti.

S dlhou históriou sa však spája väčšie riziko, že firma počas svojej aktivity nazbierala veľa pohľadávok a záväzkov, z ktorých možno niektoré nesplnila. A môžu sa preniesť na nového majiteľa. Takúto firmu s históriou je preto vhodné riadne preveriť alebo mať garančnú zmluvu od sprostredkovateľa, že firma má tieto prípadné záväzky odstránené a je „čistá“.