Minimálne 60 % dnešnej populácie trpí nedostatkom pohybu. Radíte sa sem aj Vy?

Je nelichotivé a zároveň alarmujúce vedieť, že celkovo 60 až 70 % dnešnej svetovej populácie údajne ignoruje pohyb, respektíve životný štýl spojený s pravidelným pohybom v odporučených, teda aspoň minimálnych intervaloch, ktoré by boli pozitívom pre naše zdravie a lepšiu zdravotnú kondíciu. Takto vysoké číslo nás však neospravedlňuje.

pár

  • Možno sa zdá, že v prípade, ak tatýto životný štýl ignorujeme, že sme v podstate súčasťou väčšiny, a teda o nič nejde, lenže treba podotknúť- sme tak súčasťou populácie žijúcej nezdravým životným štýlom, ktorá je náchylná k civilizačným ochoreniam.

Tieto civilizačné ochorenia sa môžu v konečnom dôsledku prejaviť v podobe kardiovaskulárnych chorôb. A to pripomeňme, že odporúčaný časový interval pohybu pre fyzicky neaktínych ľudí je len 30 minút denne, čo si myslím, že nie je žiadna neprekonateľná hranica. Dokonca by sme si mohli nájsť čas i na tú hodinku denne trávenú aspoň prechádzkou či zábavnou aktivitou. Pokiaľ tú hodinku nemáme, tak aspoň v čase voľna či cez víkendy, pričom počas bežného pracovného týždňa minimálne tú polhodinku. Možno stačí ísť chvíľu pešou chôdzou alebo sadnúť na bicykel.

cvičení

Týždenne by mal pohyb u každého z nás predstavovať minimálne 3,5 hodiny. Odporúčaná je napríklad aj rýchla chôdza v intervale hodinu a pol týždenne, pričom konkrétna štúdia ukazuje skvelé výsledky. Táto chôdza dokázala znížiť riziko infarktu až o celých 90%! Spomenutú rýchlu chôdzu je poprípade možné nahradiť trištvrte hodinovým plávaním týždenne.

  • V prípade mladých ľudí a detí je však odporúčaný časový interval o niečo prísnejší, respektíve pohyb by mal v tomto veku predstavovať minimálne hodinu denne.

Pohyb môže mať aj aktraktívnejšiu pohybu, nemusíme spravidla vravieť iba o chôdzi, ale takisto napríklad o cyklistike, turistike, plávaní, aerobicku, golfe či rekreačnom kolektívnom športe apod.