Oprime sa s istotou

Montáž takýchto zábradlí nie je vždy lacnou záležitosťou, určite je preto prínosom, ak si viete zábradlie zmontovať aj sami. Pomôžeme vám s montážou vonkajšieho nerezového zábradlia, nie je to náročné a viete ho prispôsobiť každému tvaru a spádu schodiska, prípadne balkónu alebo terase. Montáži a hlavne príprave treba venovať dostatok času, dôležité je všetko si presne premerať.

zábradlí

Poďme na to…
1. Skontrolujte si, či v dodávke nechýba žiadny z komponentov, ktoré budete pri montáži potrebovať. Pripravte si skrutkovače, kľúče rôznych typov, vŕtačku, kotevné závitové tyče na ukotvenie stĺpikov a chemickú kotvu – je to vlastne lepidlo, ktoré rýchlo a pevne ukotví kotevné tyče v otvore, čím vlastne zaistí pevnosť celého zábradlia. Je možné ju používať až do -15°C.

2. Prvým krokom je stanoviť si počet stĺpikov, štandardne bývajú osadené vo vzdialenosti jedného metra. Pri použití na schodisku ich môžete kotviť na hornú plochu schodov alebo zboku. Takisto výber štýlu výplne design je na vás, k dispozícii je sklenená výplň, splietané drôty alebo nerezové prúty a tieto komponenty môžete podľa ľubovôle aj kombinovať. Súčasťou dodávky by mali byť aj koncové časti k madlu, tyčiam aj lankám, spojovací materiál a tiež montážny návod.

3. Preštudujte si návod a nákres. Následne si určte, kde budete kotviť stĺpiky, pri kotvení zboka ušetríte viac miesta. Vyznačte si otvory v pätke, vyvŕtajte otvory pre kotviace tyče min. hĺbky 12cm. Otvory prefúknite, aby sa zbavili prachu a aplikujte chemickú kotvu asi do 2/3 otvoru, potom vložte závitovú tyč. Pozor, musíte pracovať rýchlo, keďže chemická kotva rýchlo zasychá. Pokračovať v práci môžete asi o pol hodiny.

4. Teraz môžete na kotviace tyče nasadiť pätky a stĺpiky a upevniť ich maticami. Priebežne si vodováhou kontrolujte, či sú stĺpiky v rovine. K nim už teraz môžete kotviť madlo pomocou krčkov, tie tvoria vrch stĺpika. Dajú sa výškovo nastaviť tak, aby bolo madlo v rovine, ale dajte pozor, aby bolo v dostatočnej vzdialenosti od fasády. Madlo treba prispôsobiť tvaru zábradlia.

5. Ak už máte tento krok za sebou, môžete pristúpiť k montáži výplne. Napríklad výplň z nerezových prútov je k stĺpikom pripevnená na to určenými kotvami. Tie pripevníte navŕtaním s stĺpikom. Nezabudnite osadiť na konce prútov nerezové koncovky, zabránia nečistotám a vlhkosti dostať sa k prútom.

balkon

6. Prúty nakoniec prestrčte kotvami a priebežne kontrolujte vodorovnú polohu voči madlu. Kotvu dotiahnite imbusovým kľúčom a nakoniec lepidlom na nerez prilepte koncovky na konce prútov. Na záver treba zábradlie doleštiť špeciálnym prípravkom, ktorý zvykne byť súčasťou dodávky. Ten má za úlohu ochrániť zábradlie pred nepriaznivými účinkami počasia tým, že na nehrdzavejúcej oceli vytvorí akýsi ochranný film. A môžete sa s istotou oprieť…