Protipožiarne dvere – aký je ich zmysel?

Možno si poviete, že ide o dvere ako každé iné, ale ich účel je nielen ochrana súkromia, zaistenie majetku, ale chránia aj vaše zdravie a život. Môže sa stať raz dva, že budovu, byt či dom zachváti nebezpečný požiar a priestorom sa začne šíriť nielen oheň, ale aj hustý dym, ktorý rovnako dokáže usmrtiť.
vstup do kina
V takom prípade nastupuje požadovaná funkcia, ktorú vám poskytnú protipožiarne dvere predaj a síce začnú slúžiť ako akýsi uzáver, poistka proti šíreniu ohňa a dymu.
Od tých klasických dverí sa konštrukcia týchto značne líši, pretože sa jedná o certifikovaný produkt, ktorý splňuje protipožiarnu ochranu. Odlišnosť spočíva v usporiadaní jednotlivých vrstiev konštrukcie a samotnej zárubne. Často sa jedná nielen o samotné dvere, ale aj protipožiarne steny a fasády.
Dvere teda rozhodne nie sú vyrobené z dreva, ale zo špeciálne upraveného izolačného skla a materiálov, ktoré sú nehorľavé. Vďaka tomuto riešeniu získate 30-45 minút navyše k tomu, aby ste si zachránili svoje zdravie a život.
Každá budova je rozdelená na rôzne požiarne úseky a to z toho dôvodu, aby bol dopad požiaru v prípade vzniku čo najnižší. Jednotlivé priestory sú teda oddelené rôznymi typmi konštrukcie a to nosnými aj nenosnými. Dvere sú zaradené do konštrukcie nenosnej.
A čím sa odlišujú od tých tradičných?
Ako už bolo zmienené, tak ich hlavnou odlišnosťou je samotná konštrukcia, ktorá je špecifická a vyžaduje nákup u špecializovaných a certifikovaných predajcov.
Tieto dvere majú svoju servisnú knižku a špeciálne označenie priamo na štítku. Musia splňovať požadované normy, ktoré sa označujú EI/EW 30 alebo EI/EW 45.
klika dveří
Všetky takto označené dvere prešli odborným testovaním v špeciálnej skúšobni a podľa výsledkov získali požadované certifikáty, ktoré zaručujú, že ide naozaj o dvere s protipožiarnou funkciou.
Sú vsadené tiež do špeciálnej zárubne, ktorá rovnako splňuje protipožiarne normy.
Takto označené dvere zaistia, že oheň zostane za nimi a nebude sa šíriť do ostatných častí objektu.