Veda v súhre s umením: zaručený rozmach duše a mozgu v jeden moment!

Pokiaľ sa zaraďujete k ľuďom s neskonalým umeleckým cítením a máte za potrebu podliehať vašim snom a predstavám, váš duch je jednoznačne dostatočne bohatý. Zrejme sa častokrát pristihnete, ako si plávate po vodách tichomorského sna, zatiaľ čo vaše telo sa v skutočnosti nachádza v posteli vášho bytu. Možno máte občas nutkanie pohrať sa s pestrou paletou farieb a nahádzať ich na papier. Alebo ste skrátka vášnivým poslucháčom vášho obľúbeného speváka, poprípade sa i vy sami vrháte do imitácie jeho najnovších hitov, a to vďaka vášmu vlastnému prevedeniu pri hre na hudobný nástroj. Ste jednoducho umelecky ladený talent, ktorý sa necháva unášať rytmom prírody a melódiou srdca.

mozek

            A čo ak nie? Potom sa možno nájdete na druhom póle senzácie. V prípade, že prechovávate zreteľné nadšenie pre numerické operácie či logické hádanky, ste prirodzeným obdivovateľom vedeckých objavov, máte za potrebu skúmať tvary zemského povrchu či pozorovať vplyvy globálneho otepľovania na konzistenciu topiacich sa oblastí, zrejme sa radíte k vedeckým majstrom. Do popredia teda asi automaticky vystavujete rozum, riadite sa racionálnou prirodzenosťou a možno sa z času na čas pristihnete pri radikálnom odmietaní všetkého, čo zanecháva prenikavú arómu citu.

Umelec s vedcom v konfrontácii: možno nájsť syntézu?
            Prechovávanie vlastného svetonázoru a osobitého pohľadu na život je jeden z princípov slobodného myslenia. Vzájomné splývanie v jednotlivých oblastiach je však nanajvýš obohacujúce pre každého jedinca, ktorý chce svoj život zafarbiť radostným poznaním. Fakt, že sme schopní prepájať jednotlivé vedomosti z oborov, ktoré by sa nám mohli javiť spočiatku ako nemožné pre vzájomné splynutie, nás zrejme po čase zaujme. Odvážne tvrdenie? Nazrime teda hlbšie.

kvalita

            Ja sama som sa presvedčila o blahodarnom účinku tejto dômyselnej syntézy. Vyhradzujem si právo na konštatovanie, že moja osoba sa primárne radí do radu umelcov. Negácia orientovaná na vedeckú doménu ma teda v určitom bode života neobišla. Avšak postupom času som začala chápať zmysel prepájania. Totiž, skutočnosť, že ste dostatočne zručný  v jednom obore sa nevylučuje s tou, že môžete vaše zručnosti prehĺbiť i v druhom. Astronómia teda nemusí mať čisto vedecký náboj; môže poslúžiť na fantastickú inšpiráciu pre poéta. Logická súvislosť sa nemusí prejavovať iba v matematike pri riešení problému, možno je prítomná aj pri učení sa cudzieho jazyka. Takýmto spôsobom sa vám podarí nadobudnúť pocit, že fyzika nie je vašou záhubou, pretože je prítomná aj v iných oblastiach života, napríklad pri hre na husliach, a tým sa nevyriešiteľné mystérie začnú stávať pochopiteľnejšími. 

vesmír

            Samotné formulácie vynikajúceho vedca a filozofa Blaisea Pascala sú toho dôkazom: zasahujú totiž celého človeka – rozum, predstavivosť i cit. Jeho štýl je teda excelentnou syntézou básnika a vedca. Známy je jeho výrok: „Srdce má svoj rozum, o ktorom rozum nevie.“