Závislosť na internete. Ako sú jej prejavy?

Online svet nám ponúka toľko možností, cez nakupovanie, zoznamky, online chatovanie, až po hry či už pre deti alebo dospelých. Kde sú však hranice medzi zdravým trávením času na internete a medzi závislosťou?
Tento problém sa netýka iba samotného dieťaťa, ale i celej rodiny. Ohrozenou skupinou sú však najmä tie deti, ktoré hľadajú vzrušenie a ktoré majú emočné problémy. Často totiž prostredníctvom virtuálnej reality vyhľadávajú únik, či už v podobe hry alebo nejakej inej osoby. Byť neustále pripojený, byť online je pre nich niečo úžasné, nevedia sa toho vzdať a rodičia často nevedia odhadnúť, kedy je toho už naozaj dosť.

závislost na internetu

Je vedecky dokázané, že až 42% detí surfuje na internete aj vtedy, keď tam už naozaj nepotrebujú čo robiť. Keď sú offline, sú nesvoje a nervózne, nevedia si nájsť inú činnosť, ktorú by mohli robiť, nebaví ich chodiť von alebo sa rozprávať s kamarátmi, dokonca majú pocit, že sú mimo diania a niečo z ich virtuálneho sveta im uniká.
Čas strávený na internete sa predlžuje, jedinec mu podriaďuje všetok svoj voľný čas. V niektorých prípadoch dochádza i k tomu, že dieťa potajme v noci surfuje, len aby naplnilo svoju potrebu. Hoci sa opakovane snaží kontrolovať a prestať s tým, nejde to. Takéto správanie môže neskôr narušiť štúdium, sociálne správanie, vzťahy s rodičmi i kamarátmi. Časom sa takéto dieťa izoluje, stráca kontakty, nemá záujem venovať sa ničomu inému.

zoufalost

Dôležitá je komunikácia a stanovenie hraníc. Rodičia by mali svoje deti kontrolovať a stanoviť im presný čas, ktorý môžu deti stráviť za počítačom. Ak odmietajú, treba konať ráznejšie a vypnúť im napríklad wi-fi. Nie je to ľahké, no časom to vy, a najmä vaše dieťa ocení. Skúste s ním tráviť viac času von v prírode, začleniť ho do kolektívu, podnietiť ho k tomu, aby si našlo záľuby a koníčky, možno ho prihlásiť do nejakého krúžku. Je dôležité mu vysvetliť dôvody vášho konania, aby pochopilo, že mu chcete len dobre.