560 eurová mzda pre tých, čo sú nezamestnaní. „Šialený“ fínsky experiment ukazuje prvé výsledky

Fínsko má napríklad oproti Slovensku podstatne iné ekonomické zmýšľanie, povedal by som oveľa liberálnejšie a hlavne štedrejšie voči obyvateľom, ktorí bývajú na jeho území. Je známy prípad Slovenky, ktorá sa vo Fínsku stala rešpektovanou spisovateľkou, pričom bola evidovaná ako nezamestnaná a štát ju podporoval nemalou podporou. Ekonomický systém spomenutej krajiny jej dal šancu a ona ju naplno využila, respektíve naplnila svoj potenciál a spoločnosť obohatila krásnymi knižkami a literatúrou. U nás niečo nepredstaviteľné (stali by ste sa dobrovoľne nezamestnaným platiteľom odvodov bez podpory). Preto sa radšej vráťme späť do Fínska, a to konkrétne k pomerne známemu experimentu, ktorý bol už niekoľkokrát prezentovaný v médiách.

hotovost

Ten síce priamo nesúvisí so spomenutým prípadom, ale vo svojej podstate má k nemu dosť blízko. V tomto prípade však ide pomerne čerstvý experiment, kedy nezamestnaní občania Fínska dostávali pravidelnú mzdu vo výške 560 eur za to, že nepracovali. Áno, čítate dobre, nevravíme o podpore, ale o pravidelnej mzde za to, že zúčastnení boli dlhodobo nezamestnaní. Ďalšia vec, ktorá v hlave slovenského čitateľa pôsobí ako riadne sci-fi.

  • Túto mzdu dotyční poberali po dobu dvoch rokov, pričom im úrady nestúpali na krk, respektíve úradnícke orgány nekládli pozornosť na to, či si dotyčný prácu hľadá alebo vôbec. Spomenutú mzdu mal zúčastnený nezamestnaný občan istú.

mince
Pravdepodobne sa teraz pýtate, aký mal takýto experiment logiku a význam?
Pravidelný mesačný príjem vo výške 560 eur mal v dlhodobejšie nezamestnaných vytvoriť zdravý návyk k návyku či obľube prijímať pravidelný plat a tým pádom v ich podvedomí vzbudiť záujem hľadať a následne si udržať dlhodobejšie zamestnanie.
Znie to veľmi sympaticky a daná idea má svoju logiku, ale ubehol dostatočný čas k tomu, aby sme zostali pesimistickí. Po roku sa ukázalo, že tento vplyv bol len minimálny a nezamestnaným to k sebarealizácii či zamestnaniu výraznejšie nepomohlo. Ale česť určite patrí výnimkám. Naopak zabrala stratégia pridelenia sankcií tým, ktorí poberajú podporu, ale dlhší čas si nehľadajú zamestnanie.