Ako v prepustenom zamestnancovi nevyvolať pocit pomsty

Prepustenie z práce je jedna z najťažších vecí k pochopeniu a odpusteniu. Niet sa čomu čudovať, človek stratí určité istoty ale viac ho asi štve, že za svoj čas a snahu bol nakoniec „odmenený“ padákom či znižovaním stavov. Aj zamestnávateľ je len človek a má v sebe emócie, preto sa táto udalosť zvykne riešiť taktickým spôsobom, aby ju prepustený zamestnanec prijal v čo najlepšom svetle. Na základe prístupu o oznámení tejto nutnej udalosti je tak potom viacero spôsobov, ako to zamestnanci príjmu. Ale samozrejme záleží to aj od povahy prepusteného. V lepšom prípade sa s tým zmieri, chvíľu si oddýchne, nakoniec nájde niečo nové, v druhom prípade prepustený v sebe udusí slzy, ale nemá povahu mstiť sa. Tým pádom narážam na ten najhorší prípad, tretiu možnosť a to pomstychtivých prepustených.

křik

Ako postupovať, aby sme v nich nevyvolali tento pocit?
Síce nemôžem nič zaručiť, ale môžem sa pokúsiť opísať tú najlepšiu cestu, ako tejto situácii zabrániť. Hneď na začiatku spomeniem iba jeden, zato však základný potrebný bod, nedať zamestnancovi k pomste dôvod.
Vyhnite sa jeho ponižovaniu. Tak ako aj na pracovisku, tak aj v prípade jeho prepustenia. Ste predsa profesionál na svojom mieste a teda potrebné prepustenie ako profesionál aj oddôvodnite.

Preukážme záujem zamestnancovi vyhovieť. Síce nie s cestou jeho spiatočného prijatia, ale preukázať mu záujem aspoň v tých bežných ľudských veciach. Skúsme mu napríklad odporučiť vhodnú pracovnú ponuku, alebo mu pri hľadaní novej práce sľúbme určitý pomoc. Avšak dajme si pozor, aby nešlo iba o prázdne slová.

zaměstnanci

Vyvarujme sa šíreniu zlého mena na adresu prepusteného. To, že prepustený už nebude súčasťou nášho tímu nám nedáva automaticky právo ohovárať ho. So svojimi kolegami sa ešte môže stretávať, no a tí mu vaše názory na jeho osobu môžu prezradiť. Pomste sa potom nemôžeme čudovať.