Naše schody sú našou spoločenskou vizitkou

Kto pravidelne neprichádza do vztyku so schodmi, prakticky zrejme nikam nechodí. Schody sa totiž nachádzajú na každom rohu a v takmer každej budove. Ale pozorný človek si všimne, že tieto schodiská vo väčšine prípadov lemujú spoľahlivé zábradlia, respektíve bezpečnostný doplnok, ktorý robí našu chôdzu po schodoch bezpečnejšou, za čo sa poďakujú najmä starší ľudia. No pád a nepríjemné zranenie prakticky tým istým spôsobom môže prekvapiť každého z nás, nehľadiac na vek. Okrem bezpečia nám tento potrebný doplnok v podobe zábradlia poskytuje však aj určitý komfort, vďaka ktorému máme z chôdze lepší, dôverčivejší pocit.
· Toto sú zrejme tie hlavné dôvody, kvôli ktorým je tento prvok tak častým spoločníkom a prečo by sa mal nachádzať automaticky všade, kde sa nachádza aj schodisko.
pár na schodišti

Chôdza po schodoch je „detail“, aký v nás však nejako podvedome vyvoláva určité predsudky o danej budove a teda i o tom, kto je jej majiteľom, respektíve aj o tom, kto v nej býva, pracuje, či poskytuje služby. Teda bezpečné schodisko je vizitkou bežných domácností ako aj komerčných či štátnych budov. Je tak skutočne zvláštne zamyslieť sa, prečo schodisku a jeho bezpečnostným doplnkom venujeme v podstate tak malú pozornosť a považujeme ich za niečo samozrejmé.
schodiště na domě
Táto charakteristika sa praktický týka inerierového, ale aj exteriérového schodiska, pričom to vonkajšie je zrejme viditeľné viac a navyše u neho vzniká povinnosť pravidelnejšej údržby. Vonkajšie podmienky a zmeny počasia sa zapríčiňujú o jeho postupné chátranie. Jednou z výnimiek je Antikorove zabradlie, ktoré je povestné svojou dlhou životnosťou a minimálnou potrebou jeho údržby, respektíve údržba spočíva maximálne len v odstránení bežných nečistôt.
šnekové schodiště
· Kvôli týmto vlastnostiam je voľba spomenutého materiálu ideálnym riešením v prípade riešenia exteriérového (vonkajšieho) zábradlia.