Plnohodnotný rozhovor so strojom?

Programátori sa už od začiatku počítačových technológií snažia o vytvorenie samostatného inteligentného stoja, ktorý by dokázal rozmýšľať ako my. Programy ktoré sú k tomuto ideálu najbližšie sa volajú chatboty.
Chatbot je druh umelej inteligencie, ktorého primárnym cieľom je čo najvierohodnejšie konverzovať ako človek. Určite ste sa s nimi už stretli. Často sa používajú v zákazníckej podpore, na sociálnych sieťach, alebo ako sprievodcovia na rôznych stránkach. Zatiaľ čo väčšina z nich má čisto praktický účel a relatívne viditeľnú robotickosť, jestvujú aj také, ktorých zmyslom je prejsť Turingovým testom a vyhrať Loebnerovu cenu.inteligence.jpg

Súťaž o najlepší počítačový mozog

Alan Turing, vynálezca moderného počítača, si celý svoj život kládol otázku, či môžu stroje imitovať procesy prebiehajúce v ľudskom mozgu. Na základe svojich vedomostí vytvoril Turingov test. Tento test mal určiť, ktorý mechanizmus možno považovať za inteligentný, a ktorý nie. Skúška spočíva v rozhovore poroty s dvoma respondentmi. Jedným z nich je človek, druhým je počítač. Pokiaľ komisia nevie určiť v ktorom prípade sa jedná o prístroj, potom možno počítač označiť za rozumný.robot.jpg
Dosiaľ vieme o jedinom umelom intelekte, ktorý prešiel Turingovým testom. Volá sa Eugene a predstavuje 13 ročného chlapca. Súťaž však vyhral v roku 2014 (čo je už pomerne dávno) a odvtedy  sa to už nikomu, alebo skôr ničomu, nepodarilo.
Spoločne s Turingovým testom prebieha od začiatku 90. rokov aj súťaž o Loebnerovu cenu. Najúspešnejší z programov sa stáva víťazom. Tejto súťaži v posledných rokoch kraľuje Mitsuku, ktorá vyhrala už 4-krát. Táto umelá inteligencia je prístupná na internete, ale na sklamanie niektorých len v anglickom jazyku. Ak však tento jazyk dobre ovládate, môžete sa s ňou sami pozhovárať a zistiť, či je naozaj taká presvedčivá.
Zatiaľ čo toto všetko je vcelku pôsobivé, kritici sa na to pozerajú inak. Tvrdia, že význam takejto inteligencie je veľmi malý, pretože v podstate ide len o kopírovanie ľudských reakcií, a nie individuálne myslenie. Chatbotov nazývajú „úspešní klamári“.
Nech už máte na túto tému akýkoľvek názor, nedá sa poprieť, že informačné technológie napredujú vysokou rýchlosťou, a takýto druh robotov bude mať v blízkej budúcnosti široké uplatnenie.